Miljø

Arbeidsmiljø

I vår bedrift skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også ta vare på bedriftens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne eller det miljøet de blir brukt i. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.


Miljø

Bentzen As er tilsluttet RENAS AS

Gjennom medlemskapet oppfyller firma Bentzen As kravene til avfallsforskriftens kapittel 1.

Bentzen As er tilsluttet AS BATTERIRETUR

Som deltaker i ordningen oppfyller vi myndighetenes krav om innsamling og gjenvinning av batterier som vi har innført til landet.

Bentzen As er medlem i Grønt Punkt Norge AS

Bentzen As deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje og betaler vederlag for dette.

Grønt Punkt

Innemiljø


Tilbud til ansatte

- Helseforsikring
- Avtale med kiropraktor
- Avtale med fysioterapeut
- Avtale med treningssenter


Innkjøp av forbruksartikler
Slikt som papir, vaskemidler etc.

Vi er en av flere leietaker i Solgård Skog 4, hvor huseier står for innkjøp av slike produkter. Vårt mål er å påvirke disse innkjøpene slik at de velger produkter som i størst mulig grad innehar eller tilfredsstiller kravene til tredjeparts miljømerking og miljødeklarerte varer.


Elektriske anlegg og utstyr

Bedriftens elektriske anlegg og utstyr blir regelmessig kontrollert etter en enkel sjekkliste. Vi bruker autoriserte installatører ved nyinstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner.

Ytremiljø


Avfallshåndtering av eget avfall

Alt avfall blir kjørt til Moss kommunale avfallsplass, med resirkulasjonsanlegg. Der bli avfallet levert og sortert av oss.


Egne biler

Vi har en moderne bilpark. Bilene blir byttet ut etter 3 - 4 år, og har motorer med nyeste teknologi i forhold til forbruk og forurensing. Euro 5 og Euro 6


Energi

Vi har oversikt over bedriftens energikostnader og vurderer muligheter for å effektivisere energibruken.

Ta gjerne kontakt med oss!

Er det noe du ikke finner eller annet du lurer på, send oss en melding i kontaktskjemaet, eller ring oss på telefon.

Telefon:
+47 69 24 49 40

* = Må fylles ut.